Публічне акціонерне товариство "Роменське підприємство "Агротехсервіс"

код ЕДРПОУ: 14007336

Адреса: 42004, Сумська область, м. Ромни, вул. Полтавська, 121

Тел./факс: (05448) 7-74-86

Поштова скринька: vat_14007336@aft.org.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Виписка з єдиного державного реєстру
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Посадові особи емітента
Протокол загальних зборів акціонерів 27.04.2012 року
Річна фінансова звітність за 2012 рік
Примітки до річної фінансової звітності 2012 року
Аудиторський висновок за 2012 рік
Аудиторський висновок за 2011 рік
Річна фінансова звітність за 2011 рік
Ліцензія
Протокол Загальних зборів акціонерів 19.04.2013 р., Протоколи №1 і №2 засідання Реєстраційної комісії, Перелік аціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, Протокол лічильної комісії.
Протоколи №1 і №2 засідання Реєстраційної комісії, Перелік аціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, Протокол лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 27.04.2012 р.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ
Аудиторський висновок за 2013 рік
Звіт ревізійної комісії за 2011 рік
Звіт ревізійної комісії за 2012 рік
Звіт ревізійної комісії за 2013 рік
Звіт ревізійної комісії за 2014 рік
Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 11.04.2014р.
Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 29.04.2015р.
Звіт ревізійної комісії за 2015 рік
Протокол річних загальних зборів акціонерів №1 від 20.04.2016 року
Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 20.04.2016 року
Статут, затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2016 року
Положення про загальні збори акціонерів, затверджене рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2016 року
Положення про наглядову раду, затверджене рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2016 року
Положення про правління, затверджене рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2016 року
Положення про ревізійну комісію, затверджене рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2016 року
Інформація про відсутність деяких документів Товариства
Перелік афілійованих осіб емітента
Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 20.04.2017 року №4
Протокол річних загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 року
Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 20.04.2017 року №1
Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 20.04.2017 року №2
Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 20.04.2017 року №3
Звіт ревізійної комісії за 2016 рік
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 26.03.2018 року №1
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 26.03.2018 року №2
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 26.03.2018 року №3
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 26.03.2018 року №4
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 26.03.2018 року №5
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 26.03.2018 року №6
Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від 26.03.2018 року №7
Довідка статистики

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Річний звіт за 2010 рік 2011-04-30
Річний звіт за 2011 рік 2012-04-27
Річний звіт за 2012 рік 2013-04-29
Річний звіт за 2013 рік 2014-04-28
Річний звіт за 2014 рік 2015-04-27
Річний звіт за 2015 рік 2016-04-25
Річний звіт за 2016 рік 2017-04-24
Річний звіт за 2017 рік 2018-03-16

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Оголошення про проведення зборів 2012-04-27 2012-03-21
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2011-04-22 2011-04-22
Оголошення про проведення зборів 2013-04-19 2013-03-18
Оголошення про проведення зборів 2014-04-11 2014-03-06
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-04-11 2014-04-14
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014-12-19 2014-12-22
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2015-03-04 2015-03-06
Оголошення про проведення зборів акціонерів 2015-04-29 2015-03-20
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2016-04-20 2016-03-16
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2017-04-20 2017-03-17
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2017-04-20 2017-04-21
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2017-04-20 2017-04-21
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2017-12-05 2017-12-06
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 2017-12-05 2017-12-06
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 2018-03-26 2018-03-06
Інформація про кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 2018-03-06 2018-03-06
Перелік документів, що має надати акціонер (представник) акціонера для його участі у загальних зборах акціонерів 2018-03-06 2018-03-06
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів 2018-03-06 2018-03-06
Інформація про кількість акцій на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 2018-03-23 2018-03-23
Повідомлення про проведення установчих зборів засновників (учасників) ТДВ "Роменське підприємство "Агротехсервіс" 2018-03-26 2018-02-23